FILOLOGIA

LLIBRES

(Inèdit) "Descripció del fons de l'Arxiu del Palau de la família Requesens. Regesta i transcripció d'una part de la seva correspondència (s.XV-XVI)" (Tesi de llicenciatura Universitat de Barcelona).

(2003) Epistolaris d’Hipòlita Roís de Liori id’Estefania de Requesens (s.XVI), València: Universitat de València.

 (2005) Hipolita Roís de Liori (1479-1546), Madrid: Ediciones del Orto.
                                                      


ARTICLES

(1994) "Transcripció i estudi lingüístic d'un procés criminal del s. XIV a Lleida", Anuari de Filologia, XVII (C 5), p. 9-35.

(2001) "Hipòlita i Beatriu, una lluita per l'herència",   El Temps, núm. 873, (març de 2001).

(2001) "L'epistolari d'Hipòlita Roís de Liori, comtessa de Palamós. Arxiu del Palau, s.XVI",  Revista Internacional de Filologia Caplletra, núm. 31,  p. 25-40.

(2003-2004) “Una correspondència privada: la història entre línies”,  Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, núm. XLIX, p. 463-472.

(2006-2007) “Josep SANCHIS SIVERA, Alguns documents i cartes privades que pertanyeren al segon duc de Gandia en Joan deBorja. Notes per a la història d’Alexandre VI, Gandia, 2001”., Recensió a  Revista Borja. Revista de l'Institut Internacional d'Estudis Borgians. Núm 1, p.289-291.

(2007)“Les dones Requesens a través del seu epistolari.  Des d’Estefania «glòria i honor de  les dones» fins a Mencía «suprema dama catalana», a El re-descobriment de l’Edat Moderna. Estudis en homenatge a Eulàlia Duran. Barcelona:  Publicacions de l’Abadia Montserrat, p.63-81. 

(2008) “L’escriptura mística femenina. Les autobiografies per encàrrec (s. XVI-XVII)”,  Poblet, núm.16, p. 48-51.
 
(2009) “Juliana Morell”,  Moments històrics de les dones a Catalunya, (dir. Centre de Recerca Duoda de la Universitat de Barcelona), Institut Català de les Dones

 
(2009) “Biografies d’Hipòlita de Jesús, Hipòlita Roís de Liori, Beatriu Margarit, Joana Bardaixi, Gertrudis Anglesola, Maria Àngela Astorch, Caterina Llull, Teresa Rajadell, Isabel de Josa, Llorença Requesens”.  Diccionari biogràfic de dones catalanes.  Xarxa Vives d’Universitats, Departament de la Vicepresidència i Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya, i Consell de Mallorca.
 
(2009) “Les senyores feudals com  a hisendades igestores del patrimoni”Manuscrits, núm. 27, pp. 101-111.

(2010) “Un espai dins del claustre: l’escriptura femenina a l’època moderna”, Paraules i fets de dones, núm. 57 (octubre-desembre 2010), p. 11.

(2011) “Biografías femeninas. Historias de vida dentro de las comunidades religiosas (s. XVII)”, Revista Itinerantes. Historia y religión, núm. 1 (2011), p.41-57.


 (2012) "Apunts sobre literatura espiritual  del s. XVI i XVII. A propòsit del Diaride Francesc de Borja"Revista Borja. Institut Internacional d'Estudis Borgians. Núm. 3 (2010-2011). 

 (2013) “Teresa Rajadell i la Companyia de Jesús. Una  història oblidada del monestir de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona (s.XVI)”, a Redes femeninas de promoción espiritual en los Reinos Penisulares (s.XIII-XVI) (ed. Blanca Garí). Roma: Viella Libreria Editrice, p. 235-249.


Id. E-book: http://www.viella.it/libro/760

(2013) Teresa Rajadell and the Society of Jesus. A Forgotten Story of the Monastery of Santa Clara and Sant Antoni de Barcelona (16th Century) ”, a Wome'ns networks of spiritual promotion in the Peninsular Kingdoms (13th-16th centuries)(ed. Blanca Garí). Roma: Viella Libreria Editrice, p. 235-249.

Id. E-book:  http://www.viella.it/libro/761


(2013) “Hipòlita de Jesús. Biografía y bibliografía”, a La vida cotidiana y la sociabilidad de losdominicos (ed. Rosa M. Alabrús). Barcelona: Editorial Arpegio, p.133-148. 
                                                                Ressenya
Índex i presentació en pdf 
                                 
(2017) "Hermínia Grau i Aymà. Una figura que obre pas al nou segle», Carme Bergés Saura (dir): Diàlegs amb la Casa Duran. Casa negra, casa blanca, d’Olga Olivera-Tabeni, Catàleg, Cervera: Museu de Cervera, 2017, p. 10-15.
 

CORRECCIONS


(2007) Ardit, Manuel; Valldecabres, Rafael (eds.). Arbitris i notes per a Quart i València: la gestió agrícola d'un terratinent de l'Horta (segle XVII). València:  Publicacions Universitat de València.